Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ
Nhân sự
Chăm sóc
Giáo dục
Bản tin
Thư viện ảnh
Tài liệu tham khảo
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
Cô Nhung

Điện thoại: 0905.147.732
Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học 2022-2023
Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, sáng ngày 01/10/ 2022 tại hội trường trường mầm non Thực hành, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức các phiên họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2022 – 2023 với cha mẹ trẻ với mục đích tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc nuôi dương và giáo dục trẻ.