Giới thiệu
Chức năng, nhiệm vụ
Nhân sự
Chăm sóc
Giáo dục
Bản tin
Thư viện ảnh
Tài liệu tham khảo
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
Cô Nhung

Điện thoại: 0905.147.732
Nhân sự

Nhân sự Trường Mầm non Thực hành năm học 2018 - 2019

mnth
Lý Thụy Huyền Nhung
Chức vụ    : Hiệu trưởng
Email        : lhnhung@sptwnt.edu.vn
mnth
Dương Nguyễn Hà My
Chức vụ    : Phó hiệu trưởng
Email        : dnhmy@sptwnt.edu.vn
mnth
Phí Thị The
Chức vụ   : Giáo viên – Tổ trưởng
Email       : ptthe@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Lê Thị Na
Chức vụ  : Giáo viên – Tổ trưởng
Email       : ltna@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Ngô Thị Thanh
Chức vụ   : Giáo viên – Tổ trưởng
Email       : ntthanh@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Hoàng Thị Toan
Chức vụ    : Giáo viên - Tổ trưởng
Email        : httoan@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Nguyễn Thị Bích Hường
Chức vụ  : Giáo viên – Tổ trưởng CĐ
Email      : ntbhuong@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Nguyễn Thị Mộng Cầm
Chức vụ   : Giáo viên – Bí thư chi đoàn
Email       : ntmcam@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Lê Thị Cảnh
Chức vụ   : Giáo viên
Email       : ltcanh@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Nguyễn Thị Gấm
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : ntgam@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Phạm Thị Hồng Thắm
Chức vụ     : Giáo viên
Email        : pththam@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Phan Thị Mỹ Hạnh
Chức vụ     : Giáo viên
Email        : ptmhanh@sptwnt.edu.vn
 
 
 
mnth
Phạm Thị Lâm Hương
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : ptlhuong@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Ngô Vũ Mỹ Liên
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : nvmlien@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Phạm Thị Hiên
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : pthien@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Nguyễn Thị Huệ
Chức vụ     : Giáo viên
Email        : nthue@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Nguyễn Huỳnh Kim Oanh
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : nhkoanh@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Mai Thị Hạnh
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : mthanh@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Lâm Thị Vui
Chức vụ    : Giáo viên
Email       : ltvui@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Phạm Thị Thúy Kiều
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : pttkieu@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Trần Mai Hoa
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : tranmaihoa0297@gmail.com
mnth
Bùi Thị Thùy Mỵ
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : bttmy@sptwnt.edu.vn
 
 
 
mnth
Trịnh Thị Sang
Chức vụ    : Giáo viên
Email        : ttsang@sptwnt.edu.vn
mnth
Võ Thị Ngân Hà
Chức vụ    : Kế toán – TT hành chính
Email       : vtnha@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Trần Thị Việt Thủy
Chức vụ   : Thủ quỹ - Thủ kho – Văn Thư
Email       : ttvthuy@sptwnt.edu.vn
 
mnth
Trần Tiến
Chức vụ   : Y tế
Email       : trantien19962017@gmail.com
 
mnth
Phạm Thị Bích Điền
Chức vụ   : Cấp dưỡng
 
mnth
Nguyễn Thị Minh
Chức vụ   : Cấp dưỡng – Nhóm trưởng
 
mnth
Phạm Thu Hà
Chức vụ   : Cấp dưỡng
mnth
Nguyễn Thị Sâm
Chức vụ   : Cấp dưỡng
 
mnth
Trần Thị Mộng Huyền
Chức vụ    : Cấp dưỡng
 
mnth
Vũ Văn Phú
Chức vụ   : Bảo vệ
 
mnth
Hồ văn Hà
Chức vụ   : Bảo vệ